Zakład Chemii Biopolimerów

ul. Balicka 122, 30-149 Kraków
e-mail: zchb@urk.edu.pl
tel.: +48 12 662 43 36

skład osobowy

dr hab. Karen Khachatryan  

Dyrektor Instytutu
adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 41 39
fax: 12 662 43 36

dr hab. Krzysztof Danel  

Kierownik Zakładu
adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 40 68
fax: 12 662 43 36

dr hab. Anna Konieczna-Molenda  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
pokój nr: 47
telefon: 12 662 48 44
fax: 12 662 43 36

mgr inż. Wojciech Królik  

starszy technik

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12662 48 51

dr Lidia Krzemińska-Fiedorowicz  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
pokój nr: 17168
telefon: 12 662 48 44
fax: 12 662 43 36

dr hab. inż. Tadeusz Lemek  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 43 38
fax: 12 662 43 36

dr Oskar Michalski  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
pokój nr: 46023
telefon: 12 662 43 38
fax: 12 662 43 36

dr inż. Ewelina Nowak  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 47 69
fax: 12 662 43 36

Halina Wilk  

specjalista

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 43 37
fax: 12 662 43 36

dr Anna Wisła-Świder  

starszy wykładowca

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
pokój nr: 22
telefon: 12 662 47 69
fax: 12 662 43 36

Zbigniew Witkowski  

specjalista

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 47 83
fax: 12 662 43 36

 

Główne kierunki badań:

 • Synteza interkalatorów i ich oddziaływanie na DNA, badanie tych interakcji za pomocą metod foto fizycznych, elektrochemicznych i teoretycznych,
 • Synteza związków chiralnych do produkcji diod elektroluminescencyjnych emitujących światło spolaryzowane,
 • Synteza chiralnych sensorów,
 • Synteza i badanie właściwości oligonukleotydów tworzących trypleksy z DNA w celu blokowania pewnych schorzeń genetycznych,
 • Modyfikacje fizykochemiczne polisacharydów. Badania nad właściwościami fizykochemicznymi i funkcjonalnymi polisacharydow natywnych i modyfikowanych,
 • Aktywacja enzymów (głównie hydrolaz) działaniem widzialnego światła liniowo spolaryzowanego (WLPL). Badania nad strukturą białek enzymatycznych naświetlanych WLPL,
 • Wytwarzaniem nanostruktur (nanometale i nanokropki) w matrycach biopolimerów,
 • Immobilizacja enzymów na nośnikach polimerowych.

 

 CHEMIA - materiały do pobrania:

 

Materiały dodatkowe do zajęć z chemii dla studentów:

 1. Reakcje chemiczne i klasyfikacja związków nieorganicznych
 2. Układ okresowy pierwiastków i wiązania chemiczne
 3. Reakcje w roztworach wodnych elektrolitów - dysocjacja elektrolityczna, hydroliza oraz pH roztworów
 4. ANALIZA ILOŚCIOWA ALKACYMETRIA
 5. Sposoby wyrażania stężeń roztworów

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR