Katedra Technologii Gastronomicznej i Konsumpcji

ul. Balicka 122, 30-149 Kraków
e-mail: biuro.mcmiaz@urk.edu.pl
tel.: +48 12 662 48 25

skład osobowy

dr hab. Aleksandra Duda-Chodak  profesor UR

Prodziekan Wydz.TŻ ds Dydak.i Stud.
profesor nadzwyczajny UR

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
pokój nr: 1.29
telefon: 12 662 47 92
fax: 12 662 47 51

dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz  profesor UR

Kierownik Katedry
profesor nadzwyczajny UR

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 48 29

dr hab. Karen Khachatryan  profesor UR

Kierownik Katedry
profesor nadzwyczajny UR

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 41 39
fax: 12 662 43 36

prof. dr hab. inż. Teresa Leszczyńska  

Kierownik Katedry
profesor zwyczajny

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 48 14

dr hab. inż. Sławomir Pietrzyk  profesor UR

Kierownik Katedry
profesor nadzwyczajny UR

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 47 77

dr hab. inż. Paweł Satora  profesor UR

Kierownik Katedry
profesor nadzwyczajny UR

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
pokój nr: 1.113
telefon: 12 662 47 97

dr hab. inż. Tomasz Tarko  profesor UR

Kierownik Studiów Podyplomowych
profesor nadzwyczajny UR

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
pokój nr: 0.1maj
telefon: 12 662 47 92

prof. dr hab. inż. Krzysztof Żyła  

Kierownik Katedry
profesor zwyczajny

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 47 94

Anna Antolak-Jeleń  

starszy technik

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 48 12

dr Joanna Banaś  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 47 60

mgr inż. Anna Baran  

specjalista

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 48 00

dr inż. Małgorzata Bączkowicz  

starszy wykładowca

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
pokój nr: 23377
telefon: 12 662 48 34

dr hab. inż. Emilia Bernaś  profesor UR

profesor nadzwyczajny UR

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 47 64

dr inż. Renata Bieżanowska-Kopeć  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 48 18

dr Urszula Błaszczyk  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
pokój nr: 1.3
telefon: 12 662 47 90

dr hab. inż. Barbara Borczak  profesor UR

profesor nadzwyczajny UR

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 48 17

inż. Antoni Borgiasz  

specjalista

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 48 33

dr Łukasz Byczyński  

starszy wykładowca

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 47 96

Grażyna Cebula  

starszy technik

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 47 95
fax: 12 662 47 94

prof. dr hab. inż. Ewa Cieślik  

profesor zwyczajny

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 48 26
fax: 12 662 48 25

dr inż. Monika Cioch-Skoneczny  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

pokój nr: 43040

dr hab. Andrzej Danel  profesor UR

profesor nadzwyczajny UR

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 48 46
fax: 12 662 43 36

dr hab. Krzysztof Danel  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 40 68
fax: 12 662 43 36

mgr inż. Aleksandra Drążek  

starszy technik


dr Ewa Drozdek  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 40 54
fax: 12 662 43 36

dr Iwona Drożdż  

starszy wykładowca

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 47 93
fax: 12 662 47 98

dr inż. Katarzyna Drzewowska  


dr hab. Robert Duliński  profesor UR

profesor nadzwyczajny UR

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 47 96

mgr inż. Kinga Dziadek  

asystent naukowo-dydaktyczny

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
pokój nr: 1.92
telefon: 12 662 48 17

dr inż. Grzegorz Fiutak  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 47 58

dr hab. inż. Adam Florkiewicz  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 48 29

prof. dr hab. Teresa Fortuna  

profesor zwyczajny

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
pokój nr: 23743
telefon: 12 662 47 79

dr inż. Magdalena Franczyk-Żarów  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 48 33

dr hab. inż. Dorota Gałkowska  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
pokój nr: 1.60
telefon: 12 662 47 77

mgr inż. Barbara Gancarczyk  

starszy technik

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 126624746

dr hab. inż. Piotr Gębczyński  profesor UR

profesor nadzwyczajny UR

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 47 65

dr hab. Maja Grabacka  profesor UR

profesor nadzwyczajny UR

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 47 96

mgr inż. Agnieszka Grabeus  

starszy technik


mgr inż. Renata Gutterch  

specjalista

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 48 00

mgr inż. Marta Izajasz-Parchańska  

starszy technik

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 47 98

dr inż. Ewelina Jamróz  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 41 39

dr inż. Magdalena Januszek  

asystent naukowo-dydaktyczny

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
pokój nr: 1.11
telefon: 12 662 47 99

dr Bożena Jarosz  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 40 54
fax: 12 662 43 36

Małgorzata Jaskuła-Heba  

starszy technik

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 43 37
fax: 12 662 43 36

dr hab. inż. Joanna Kapusta-Duch  profesor UR

profesor nadzwyczajny UR

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 48 16

mgr Joanna Kirc  

starszy technik


mgr Magdalena Kocoł  

starszy technik


dr hab. Anna Konieczna-Molenda  profesor UR

profesor nadzwyczajny UR

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
pokój nr: 47
telefon: 12 662 48 44
fax: 12 662 43 36

dr hab. inż. Aneta Kopeć  profesor UR

profesor nadzwyczajny UR

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 48 18

dr hab. inż. Aneta Koronowicz  profesor UR

profesor nadzwyczajny UR

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 48 31

dr hab. inż. Anna Korus  profesor UR

profesor nadzwyczajny UR

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 47 55

mgr inż. Angelika Kosiorowska  

starszy technik


prof. dr hab. Renata Kostogrys  

profesor nadzwyczajny

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 48 21

mgr inż. Wojciech Królik  

starszy technik

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12662 48 51

dr inż. Karolina Królikowska  

adiunkt naukowo-dydaktyczny


dr Lidia Krzemińska-Fiedorowicz  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
pokój nr: 17168
telefon: 12 662 48 44
fax: 12 662 43 36

mgr Mateusz Kucharek  

starszy technik

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 40 54(48-48)
fax: 12 662 43 36

mgr inż. Anna Kuczera  

specjalista

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
pokój nr: 0.43
telefon: 12 662 47 57

dr hab. inż. Tadeusz Lemek  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 43 38
fax: 12 662 43 36

mgr Joanna Litewka  

specjalista

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 43 36
fax: 12 662 43 36

dr inż. Ireneusz Maciejaszek  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 48 23

mgr inż. Marzena Macura  

starszy specjalista

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 47 58

dr hab. inż. Ryszard Macura  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 48 09

dr Jagoda Majcherczyk  

starszy wykładowca

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 47 58

dr Małgorzata Makarewicz  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
pokój nr: 1.6
telefon: 12 662 47 93

dr hab. inż. Magdalena Michalczyk  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 48 23

dr Oskar Michalski  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
pokój nr: 46023
telefon: 12 662 43 38
fax: 12 662 43 36

dr hab. Barbara Mickowska  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 48 28

dr hab. Magdalena Mika  profesor UR

profesor nadzwyczajny UR

adres: ul. Balicka 122, 30-198  Kraków
telefon: 12 662 47 96

mgr inż. Bogusława Miłek  

specjalista

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
pokój nr: pok. 1.66 I piętro seg. II
telefon: 12 662 47 46

dr inż. Ewelina Nowak  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 47 69
fax: 12 662 43 36

mgr inż. Leszek Pacholarz  

specjalista

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 47 95

dr inż. Paulina Pająk  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
pokój nr: 1.67
telefon: 12 662 47 80

dr inż. Jerzy Pałasiński  

starszy wykładowca

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 48 16

mgr inż. Katarzyna Pańczyszyn  

specjalista

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
pokój nr: 1.120
telefon: 12 662 48 00

mgr Ewelina Piasna-Słupecka  

starszy technik

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
pokój nr: 1.95
telefon: 12 662 48 19

dr Ewa Piątkowska  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 48 31

mgr inż. Weronika Piechowicz  

starszy technik

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 126624798

dr hab. Małgorzata Pierzchalska  profesor UR

profesor nadzwyczajny UR

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 47 96

dr inż. Agnieszka Pluta-Kubica  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
pokój nr: 0.11
telefon: 12 662 47 87

dr inż. Krystyna Pogoń  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
pokój nr: 0.19
telefon: 12 662 47 67

mgr inż. Dagmara Poniewska  

starszy technik


dr hab. inż. Aleksander Poreda  profesor UR

profesor nadzwyczajny UR

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 47 91

dr hab. Anna Sadowska-Rociek  profesor UR

profesor nadzwyczajny UR

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 48 27

mgr inż. Piotr Sadowski  

starszy technik

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków

mgr inż. Krzysztof Sieja  

specjalista

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 48 25

prof. dr hab. Elżbieta Sikora  

profesor nadzwyczajny

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 48 15

dr inż. Radosława Skoczeń-Słupska  

starszy technik

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 47 66

dr Łukasz Skoczylas  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 47 64

dr hab. inż. Jacek Słupski  profesor UR

profesor nadzwyczajny UR

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 47 54

dr Joanna Sobolewska-Zielińska  

starszy wykładowca

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 47 77

dr Robert Socha  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
pokój nr: 22282
telefon: 12 662 47 78

dr Paweł Sroka  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
pokój nr: 1.3
telefon: 12 662 47 90

dr hab. inż. Anna Starzyńska-Janiszewska  profesor UR

profesor nadzwyczajny UR

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 47 96

dr hab. inż. Bożena Stodolak  profesor UR

profesor nadzwyczajny UR

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 47 96
fax: 12 662 47 94

dr hab. Magdalena Surma  profesor UR

profesor nadzwyczajny UR

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 48 27

prof. dr hab. inż. Krzysztof Surówka  

profesor zwyczajny

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 47 59

dr Paweł Szlachcic  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
pokój nr: 1-51/1
telefon: 12 662 40 54(48-48)
fax: 12 662 43 36

mgr inż. Katarzyna Sznajder-Katarzyńska  

starszy technik


dr inż. Małgorzata Tabaszewska  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 47 67

dr Iwona Tesarowicz  

starszy wykładowca

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 48 09

dr Kinga Topolska  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 48 32
fax: 12 662 48 25

mgr inż. Jonas Trummer  

asystent naukowy


dr Tomasz Uchacz  

specjalista

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 48 46(48-48)
fax: 12 662 43 36

dr hab. Agnieszka Wikiera  profesor UR

profesor nadzwyczajny UR

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
pokój nr: 1.126
telefon: 12 662 47 96

Halina Wilk  

specjalista

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 43 37
fax: 12 662 43 36

dr Anna Wisła-Świder  

starszy wykładowca

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
pokój nr: 22
telefon: 12 662 47 69
fax: 12 662 43 36

dr Magdalena Witek  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 47 58

Zbigniew Witkowski  

specjalista

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 47 83
fax: 12 662 43 36

mgr Agata Wojciechowska  

starszy technik

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
pokój nr: 0.121
telefon: 12 662 47 58
fax: 12 633 11 70

mgr Katarzyna Wojtasik  

specjalista

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 43 35(48-48)
fax: 12 662 43 36

dr inż. Agnieszka Zawiślak  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 48 09

dr inż. Marek Zdaniewicz  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
pokój nr: 42826
telefon: 12 662 47 91

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR