Katedra Technologii Gastronomicznej i Konsumpcji

ul. Balicka 122, 30-149 Kraków
e-mail: biuro.mcmiaz@urk.edu.pl
tel.: +48 12 662 48 25

skład osobowy

dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz  profesor UR

Dziekan Wydziału Technologii Żywności
profesor nadzwyczajny UR

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 48 29

prof. dr hab. inż. Ewa Cieślik  

Kierownik Katedry Technologii Gastronomicznej i Konsumpcjii
profesor zwyczajny

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 48 26
fax: 12 662 48 25

dr inż. Małgorzata Bączkowicz  

starszy wykładowca

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
pokój nr: 23377
telefon: 12 662 48 34

mgr inż. Aleksandra Drążek  

starszy technik


mgr Joanna Kirc  

starszy technik


dr inż. Iwona Mentel  

starszy wykładowca

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 48 32

dr Barbara Mickowska  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 48 28

dr inż. Agnieszka Pluta-Kubica  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
pokój nr: 0.11
telefon: 12 662 47 87

dr hab. Anna Sadowska-Rociek  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 48 27

mgr inż. Krzysztof Sieja  

specjalista

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 48 25

dr hab. Magdalena Surma  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 48 27

mgr inż. Katarzyna Sznajder-Katarzyńska  

starszy technik


dr Kinga Topolska  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: ul. Balicka 122, 30-149  Kraków
telefon: 12 662 48 32
fax: 12 662 48 25

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR