KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Technologii Żywności

Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej

 

 

 Adres

[email]

[telefon]

ul. Balicka 122, 30-149 Kraków  sekretariat.ktfimt@urk.edu.pl

(12) 662-47-98

Kierownik Katedry:

[email]

[telefon]

dr hab. inż. Paweł Satora, prof. UR pawel.satora@urk.edu.pl (12) 662-47-97
Pracownicy naukowi:

[email]

[telefon]

dr hab. inż. Aleksander Poreda aleksander.poreda@urk.edu.pl (12) 662-47-91
dr hab. Aleksandra Duda-Chodak aleksandra.duda-chodak@urk.edu.pl (12) 662-47-92
dr hab. inż. Tomasz Tarko tomasz.tarko@urk.edu.pl (12) 662-47-92
dr Iwona Drożdż iwona.drozdz@urk.edu.pl (12) 662-47-93
dr Małgorzata Makarewicz rrmakare@cyf-kr.edu.pl (12) 662-47-93
dr Urszula Błaszczyk urszula.blaszczyk@urk.edu.pl (12) 662-47-90
dr Paweł Sroka pawel.sroka@urk.edu.pl (12) 662-47-90
dr inż. Marek Zdaniewicz marek.zdaniewicz@urk.edu.pl (12) 662-47-91
dr inż. Monika Cioch monika.cioch@urk.edu.pl (12) 662-47-99

mgr inż. Dorota Semik-Szczurak

dorota.semik@urk.edu.pl  (12) 662-47-92
Pracownicy naukowi emerytowani:

[email]

[telefon]

prof. dr hab. inż. Tadeusz Tuszyński rrtuszyn@cyf-kr.edu.pl (12) 662-47-99
dr inż. Piotr Antkiewicz rrantkie@cyf-kr.edu.pl (12) 662-47-91
Pracownicy techniczni:

[email]

[telefon]

mgr inż. Anna Baran anna.baran@urk.edu.pl (12) 662-48-00
mgr inż. Renata Gutterch renata.gutterch@urk.edu.pl (12) 662-48-00

mgr inż. Renata Szopa

sekretariat.ktfimt@urk.edu.pl (12) 662-47-98
mgr inż. Katarzyna Pańczyszyn katarzyna.panczyszyn@urk.edu.pl (12) 662-48-00
Doktoranci:

[email]

[telefon]

mgr inż. Marta Izajasz-Parchańska

   
mgr inż. Dorota Semik-Szczurak dorota.semik@urk.edu.pl (12) 662-47-92

mgr inż. Magdalena Kostrz

magdalena.kostrz@urk.edu.pl  
mgr inż. Szymon Strnad szymon.strnad@urk.edu.pl  

mgr inż. Łukasz Wajda

lukasz.wajda@urk.edu.pl  
mgr. inż. Magdalena Skotniczny magdalena.skotniczny@urk.edu.pl (12) 662-47-98

mgr inż. Aneta Ciosek

aneta.ciosek@urk.edu.pl (12) 662-47-91
mgr Nina Trojan  ninatrojan@outlook.com  

 

 

Strona www Katedry

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies